Category Archives: Актуално

Дневен режим за ОРЕС

Дневен режим за провеждане на заниманията в ОбУ „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен, по време на извънредната епидемична ситуация на територията на Република България, съгласно заповед №РД-01-677 на МЗ за…

Обучение в електронна среда

Подари епидемичната обстановка в страната ни и пораждащата се възможност за преминаване в обучение в електронна среда, през учебната 2020/2021 година в Обединено училище „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен, бе…

Необходими материали и пособия

Списък с необходимите материали и пособия за успешно стартиране на новата учебна година за учениците от Първи клас. Тетрадки с тесни и широки редове – 40,60 листа- 5бр Тетрадки с…

ПРИЕМ след завършен 7 клас за 2020/2021 учебна година

Уважаеми родители и ученици, Обединено училище „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен, стартира кампания по прием на ученици след завършен 7 клас за учебната 2020/2021 година. Подробна информация, относно организацията и…

Съобщение на РУО – Благоевград

ДО УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, През последните седмици поставихме образователната система при условията на изключителна екстремност. Наложи се да тестваме способността ѝ да бъде…