All posts by Debren School

Юбилеен училищен вестник

Уважаеми жители на село Дебрен, родители и ученици, уважаеми колеги. Скъпи съмишленици-общественици, читалища и институции в община Гърмен. Загрижени единствено за добруването и щастливото израстване на нашите деца и жители…

Проектно базирано обучение – за изграждане на активна гражданска позиция и уважение към всички, ние “ Трети „а“ и Трети „б“

Днес се радваме на топлото посрещане от старана Директора на училището г-н Топчиев. В Часа на класа и в изпълнение на плана за УВР в Трети клас, както и уроците…

25 НОЕМВРИ – ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА УЧИИЩЕТО

Вече близо месец в училището ври и кипи. Подготовка на тържество, състезания, конкурси и изложби – всичко за Патронния празник на Об.У „Св. Климент Охридски“ https://debrenschool.eu. Повярвайте ми емоциите са…

 Български деца от 11 до 15 години имат възможност да спечелят стипендия за едноседмичния космически лагер Space Camp Turkey.

Темите в конкурса за 2023 година са: Представи си, че си главен готвач на космически кораб след 100 години. Какво е менюто днес и защо? Представи си, че Земята има…