All posts by Debren School

Днес се радваме на топлото посрещане от старана Директора на училището г-н Топчиев. В Часа на класа и в изпълнение на плана за УВР в Трети клас, както и уроците с “ Проектно базирано обучение“ за изграждане на активна гражданска позиция и уважение към всички, ние “ Трети „а“ и Трети „б“ най-добрите на света“ връчихме Поздравително писмо-Молба, По случай мартенските празници “ Баба Марта“ и Трети март- Денят на свободата “ Национален празник на република България“. Молбата ни е свързана с обогатяване на материално техническата база и СТЕМ работилниците както и залесяването на дръвчета в двора на училището. Получихме уверение, че нещата ще бъдат реализирани.

С пожелание за здраве, благодарности и професионални успехи се обърнахме и към любимата на всички деца г-жа Мазълова / кака Еми/ която работи по програмата за „Подкрепящо образование“. С Дебрен…

25 НОЕМВРИ – ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА УЧИИЩЕТО

Вече близо месец в училището ври и кипи. Подготовка на тържество, състезания, конкурси и изложби – всичко за Патронния празник на Об.У „Св. Климент Охридски“ https://debrenschool.eu. Повярвайте ми емоциите са…

 Български деца от 11 до 15 години имат възможност да спечелят стипендия за едноседмичния космически лагер Space Camp Turkey.

Темите в конкурса за 2023 година са: Представи си, че си главен готвач на космически кораб след 100 години. Какво е менюто днес и защо? Представи си, че Земята има…