Ръководство

ВЕРХАТ ОСМАНОВ ТОПЧИЕВ

Дата на раждане: 31.12.1965 год.

ДИРЕКТОР

ПОРТФОЛИО на Верхат Топчиев

ВЕРХАД ШЕФКЕТОВ ИСЛЯМОВ

Дата на раждане: 28.02.1965 год.

ЗДУД

ПОТРФОЛИО на Верхад Ислямов