Category Archives: Актуално

ПРИЕМ след завършен 7 клас за 2020/2021 учебна година

Уважаеми родители и ученици, Обединено училище „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен, стартира кампания по прием на ученици след завършен 7 клас за учебната 2020/2021 година. Подробна информация, относно организацията и…

Съобщение на РУО – Благоевград

ДО УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, През последните седмици поставихме образователната система при условията на изключителна екстремност. Наложи се да тестваме способността ѝ да бъде…

Обръщение на РУО – Благоевград към родителите

Уважаеми родители, През изминалата седмица бяхме поставени пред едно изключително предизвикателство, за което определено не бяхме подготвени, не бяха подготвени учителите, нито Вие родителите, нито пък учениците. За няколко дни…

Об.У „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен осъществява обучение от разcтояние

За да успеят да спасят учебната година за учениците си и с цел осъществяване на ефективен образователен процес, ръководството и педагогическите специалисти на Об.У „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен, с…