Профил на купувача

Заповед №240 на Директора на ОбУ „Св. Климент Охридски“ с.Дебрен – Избор на фирма-доставчик по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Обява

Обединено училище „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен стартира процедура по набиране на Доставчици по проект „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Процедури и условия ТУК.

Обществена поръчка – ОбУ „Христо Ботев“ с. Долно Дряново