Category Archives: Прием в Първи клас

Необходими материали и пособия

Списък с необходимите материали и пособия за успешно стартиране на новата учебна година за учениците от Първи клас. Тетрадки с тесни и широки редове – 40,60 листа- 5бр Тетрадки с…

График за прием в Първи клас

Организацията на приема на деца и ученици страва в съответствие с Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование. Съгласно чл.8, ал.9 от ЗПУО в ПЪРВИ клас…