Category Archives: Прием в Първи клас

График за прием в Първи клас

Обединено училище  “Св. Климент Охридски” с. Дебрен,  община Гърмен, област Благоевград 2961 с. Дебрен,        E-mail:debrenschool@abv.bg                                                                                        Утвърждавам:                                                                                  Директор:                       / Верхат Топчиев/ Г Р А Ф И К на…