Category Archives: Актуално

Онлайн обучението продължава до пролетната ваканция

МОН не предвижда промяна в графика на ваканциите.   Пролетната ваканция за учениците от 1 до 11 клас ще бъде от 3 до 11 април включително.   За дванадесетокласниците ваканцията…

Преустановяване на присъствените учебни часове

  В съответствие с решение на Областния кризисен щаб за област Благоевград, на основание на Заповед № РД-01-396/10.03.2021 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Благоевград, и във връзка с…

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ се предоставя възможност на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании да се…

Възобновяване на присъствените заниятия на учениците за 2-ри учебен срок през 2020/2021 учебна година

Във връзка с възобновяването на учебните занятия на учениците от 5 до 7 клас през учебната 2020/2021 година при ОбУ „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен и съобразно заповед на Министъра…