История

На 26.10.1925 година за първи път се отварят вратите на първото българско светско училище  „Св. Климент Охридски“ в гърменското село Дебрен. Първият учител в старото село е Никола Стефанов Алимански., роден на 25.12.1904 г.

На следващата година в селското школо пристига да учителства и Стоил Ванев от село Личевци, Кюстендилско. През 1927 година учител в Дебрен става Георги Дърпатов, през 1929 – Иван Гулев, и през 1930 – Смилен Балтов.

През 1931 година в училището започва да учителства и съпругата на първия учител Никола Алимански – Василка. Същата година учителската си дейност в Дебрен започва и Василка Димова, а през 1933 г. – Благой Галев.

        Така се стига до 1968 година, когато в новото село Дебрен се открива и новото училище. Там първият учител, който започва работа при изключително трудни условия, е Рашко Бл. Руйчев. Училището е поместено в текезесарската сушилня, построена за нуждите на селското стопанство.

Първоначално учениците са били общо 18 от 1 до 4 клас, в по една паралелка. През учебната 1969/1970 година броя на учениците нараства на 38 и се формират по две паралелки от 1-ви до 4-ти клас. На работа в училището постъпва тогава и дългогодишната учителка Надка Руйчева.

До есента на същата година учениците са вече 46. С всички сили и средства за доброто на учениците помага и директорът Румен Бизьоков. По-късно неговото дело продължава следващия директор на школото в Гърмен, Спас Тетимов от Гоце Делчев.

След 1993/1994 година училището в Дебрен вече се радва на голям брой ученици – 303. И на много добри учители, броят на които вече е 27.

С  голяма всеотдайност и професионализъм се отличава и настоящия директор Верхат Топчиев. Под неговото ръководство през 1995 година се отбелязва 70-годишния юбилей на на просветното дело в Дебрен, юбилей, който ще остане в летописните книги с неповторимите спомени на ученици и учители, преминали през този свещен храм на знанието.

На 15.09.2004 година най-после настъпва и дългоочакваният и тържествен ден. Всички ученици, учители и жители на селото с радост пристъпват и се поздравяват с откриването на новата училищна сграда, в която днес близо 250 ученици получават знания и възпитание от невероятния учителски колектив, който работи всеотдайно за бъдещето на младите хора от селото.

Новата училищна сграда функционира от 2004г. Въпреки големите недостатъци и недовършени строителни работи, за да бъде готова за 15 септември, всички учители работят  1 месец неуморно и безвъзмездно – почистват училището, боядисват всички врати, измиват всички прозорци… Отливат стълби и алеи.

През следващите няколко години учителският колектив отдава много труд за подобряване условията в училището. Всяка година се начертават основни приоритети на работа и успяват да постигнат значителни резултати:

  • изграждат подпорни стени  и стълбища от двете страни на двора на училището.
  • изграждат алеи и заедно с децата засаждат над 50 дървета и много цветя.
  • изграждат чешма на двора на училището и на всички училищни етажи.

През 2009 година учителският колектив, подпомаган от част от учениците, полагат огромни усилия за подравняване и  асфалтиране на физкултурните площадки. Така училищния двор се сдобива с игрище за болейбол, баскетбол и народна топка. На следваш етап е приспосебено и голямо игрище за футбол.

    През 2010 година приоритет в плановете на училищния колектив е доизграждането на корпус „Б“ на училищната сграда. За няколко години тя се превръща в зала за спорт и тренировка и столова за учениците – на първия етаж, а на втория етаж се простира огромна зала за „Занимания по интереси“, библиотека и интерактивен кабинет, оборудван с високотехнологична електронна дъска.През лятото на 2013г. е изградена парна инсталация за цялата училищна сграда.

През 2016 година е приспособен и оборудван високотехнологичен Еко-кабинет, където на практика ще бъдат прилагани знанията на учениците по предметите Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда, и ще бъдат провеждане множество експерименти.

През 2017 година, след усърдна работа на Директорът /Верхат Топчиев/ и учителския колектив, училището в село Дебрен отваря своите врати като Обединено училище. В него ще бъдат обучавани ученици от 1-ви до 10-клас.

Реновацията на училищната база продължава и през следващите години. На 01.06.2019 година, директорът заедно с учителския колектив, тържествено откриват новата спортна площадка с изкуствена тревна настилка, на която се радва цялото население на село Дебрен.