All posts by Исмет Ходжов

Училището

Училището, нашето училище! Днес беше денят на Първокласниците. Празникът на буквите е специален ,когато под ръководството на г_жа Топчиева и г-жа Пачеджиева и със усилията на родителите – децата можаха…