Monthly Archives: април 2023

Успех на международна олимпиада КИНГС!

Учениците от 5., 6., 7. и 8. клас при ОбУ „Свети Климент Охридски“, които взеха участие в пролетния кръг на  олимпиади КИНГС, получиха сертификати, удостоверяващи успешно преминат квалификационен кръг по…