Monthly Archives: февруари 2021

Възобновяване на присъствените заниятия на учениците за 2-ри учебен срок през 2020/2021 учебна година

Във връзка с възобновяването на учебните занятия на учениците от 5 до 7 клас през учебната 2020/2021 година при ОбУ „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен и съобразно заповед на Министъра…