Monthly Archives: ноември 2020

Дневен режим за ОРЕС

Дневен режим за провеждане на заниманията в ОбУ „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен, по време на извънредната епидемична ситуация на територията на Република България, съгласно заповед №РД-01-677 на МЗ за…

Обучение в електронна среда

Подари епидемичната обстановка в страната ни и пораждащата се възможност за преминаване в обучение в електронна среда, през учебната 2020/2021 година в Обединено училище „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен, бе…