Съобщение

Обединено училище  “Св. Климент Охридски”

с. Дебрен,  община Гърмен, област Благоевград

с. Дебрен 2961,        е-mail: debrenschool@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от 06.06.2019 год./четвъртък/
до 28.06.2019 год./петък/ 

ЗАПОЧВА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

Всеки работен ден

от 09:00 – 17:00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

    1. ЗАЯВЛЕНИЕ /може да се свали от електронната страница на училището или на място/
    1. ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА.
    1. ОРИГИНАЛ И ЕДНО КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО.
  1. ЛИЧНА КАРТА НА РОДИТЕЛЯ, КОЙТО ИДВА ДА ГО ЗАПИСВА.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО!

You may also like...