Документи за изтегляне

Заявление до Директора

Доклад на класния ръководител в прогимназиален/гимназиален етап

Доклад класния ръководител – Начален етап

Заявление за отпускане на стипендия

Заявление за спортни дейности

Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование

Заявление за отсъствия на ученик до 7 учебни дни

Заявление за ЗАПИСВАНЕ в VIII клас

СПРАВКА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Заявление за избор на факултативни учебни часове /ФУЧ/

Заявление за избираеми учебни часове – разширена подготовка – 2,5 часа седмично/80 часа годишно

Заявление за избираеми учебни часове – разширена подготовка – 2,5 часа седмично/85 часа годишно

Заявление за избираеми учебни часове – разширена подготовка – 3 часа седмично/96 часа годишно

Заявление за избираеми учебни часове – разширена подготовка – 3 часа седмично/102 часа годишно

Заявление за включване в група за целодневна организация на учебния ден

Заявление за записване в ПЪРВИ клас