Бюджет

Бюджет на ОбУ „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен за 2019 година.

 1. Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 година.
 2. Отчет за изпълнението на бюджет към 30.06.2019 година.

Бюджет на ОбУ „Св. Климент Охридски“ с.Дебрен за 2018 година.

 1. Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 година.
 2. Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018 година.
 3. Отчет за изпълнението на бюджет към 30.09.2018 година.
 4. Отчет за изпълнението на бюджет към 31.12.2018 година.

Бюджет на ОбУ „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен за 2017 година.

 1. Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017 год.
 2. Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2017 год.
 3. Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 год.
 4. Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 год.

Бюджет на ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен за 2016 година.

 1. Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2016 год.
 2. Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 год.
 3. Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2016 год.